Aktualności

2020-08-08

2020-07-24

2020-07-16
2020-06-28

*2020-06-01

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 Bajka informuje, iż dyżur w miesiącach wakacyjnych pełnią:

-w miesiącu lipcu - Przedszkole Samorządowe nr 1 Bajka

-w miesiącu sierpniu - Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia Puchatka

Przedszkola w lipcu i sierpniu będą sprawowały opiekę zgodnie z Procedurami bezpieczeństwa związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wnioskiem o przyjęcie dziecka do danego przedszkola na wakacyjny dyżur jest oświadczenie, które można pobrać w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko lub ze strony internetowej przedszkola.

Wypełnione oświadczenie należy złożyć do dnia 12 czerwca 2020r. do godz. 14:00  w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko.

Opłatę za miesiąc lipiec uzależnioną od ilości dni i godzin pobytu dziecka, proszę wpłacić na konto przedszkola

do dnia 29 czerwca  2020 r.

Nr konta 03 9550 0003 2008 0090 6272 0001

2020-03-11

**2019-11-26

DYREKTOR PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR1 "BAJKA"

składa serdeczne podziękowania 

Panu Sławomirowi Sobierajowi

za przekazanie dzieciom kamizelek odblaskowych